... ervaringsgebieden ...


Door een brede ervaring, zowel in werksituaties als in besturen, heb ik met mensen op alle niveaus in organisaties gewerkt. Zowel met mensen op de werkvloer als met mensen in de top. Mijn ervaring ligt (a) op het menselijk vlak: zorg voor medewerkers, belangenbehartiging, persoonlijke effectiviteit. én (b) op het vlak van de organisatie: de bedrijfsvoering en procesverbetering, bestuurlijke organisatie, innovatiekracht en strategie.

De verschillende opdrachten op het vlak van een betere benutting van human capital in organisatieverband omvatten onder meer:

streepjeinnovatie van de dienstverlening en van het primaire proces
streepjeanalyse van management drives, individueel en in teamprofiel
streepjeoptimalisatie van de bedrijfsvoering en de klantgerichtheid
streepjeinterim- en projectmanagement op dienstverlenende werkeenheden van non-profitorganisaties en overheid
streepjehet ontwerp en het programmamanagement van maatwerk bedrijfskundeopleidingen voor profit- en non-profitorganisaties
streepjehet coachen van bestuurders, executives en (nieuwe) businessunit managers op persoonlijke effectiviteit en rolgedrag; zie ook coaching
streepjeteamcoaching in het kader van effectiviteitverbetering en betere onderlinge samenwerking
streepjekennisoverdracht en training op het vlak van psycho- en organisatiedynamiek
streepjeonderzoeksopdrachten op het vlak van human resource management
streepjede strategische herpostionering van organisaties in de eigen sector of na een fusie

Die verscheidenheid aan opdrachten van het werken met mensen in en met organisaties heeft mij het vermogen gebracht om met behulp van psychodynamische technieken de spanningsvelden en oplossingsruimte in een organisatie te exploreren. Samen met de opdrachtgever en de betrokkenen. Om daarna in het hier-en-nu op een doeltreffende wijze tot menselijke en zakelijk verantwoorde oplossingen te komen.