... visie op adviseren ...


Adviseren is (leren) je handen thuis (te) houden

Als adviseur vind ik dat mijn rol in de loop van het veranderproces naar de achtergrond moet verschuiven. Het gaat erom u zo ver te brengen, dat u met zelfvertrouwen die acties onderneemt, waarvan we samen hebt geconcludeerd dat ze belangrijk zijn.

Adviseren is een professie

Mijn eerste actie is u of uw team uitnodigen om te onder mijn leiding reflecteren op uw eigen situatie en op de verschillende aspecten ervan. Dat biedt u aangrijpingspunten om voor een concreet vraagstuk de eigen opvattingen, expertise, normen en gedrevenheid op hun effectiviteit te bezien. Zo gaat u de eigen drijfveren en dynamiek in uw leiderschap en in de organisatie onderkennen en beter leren hanteren. Dat beschouw ik als een vak, mijn vak.

Adviseren is netwerken

Dankzij mijn gevarieerde loopbaan heb ik een uitgebreid netwerk opgebouwd van collega's en opdrachtgevers. Dat betekent dat ik op tijd andere experts kan inschakelen en business-to-business oplossingen vaak onder handbereik heb.

Adviseren is verbanden leggen op inhoud, relaties en proces

Als adviseur schakel ik met uw organisatie tussen visie, strategie en uitvoeringswijze. Zo wordt de koppeling gelegd tussen inhoud (primaire taak), de onderlinge relaties en de (onderwater)processen. Zo krijgt u een betrouwbaar beeld van wat u onderling en naar opdrachtgevers waar kunt maken en de effectiviteit kunt vergroten.

Adviseren is ook leren de dialoog te voeren

Als adviseur ondersteun en versterk ik de interne dialoog, die gericht is op het verwerkelijken van uw dromen en plannen. Dat helpt bij het opheffen van blokkades in de communicatie en samenwerking. Dat is ook van belang om uw medewerkers en uw klanten goed met elkaar in contact te houden.
Het (leren) voeren van een verdiepende dialoog komt in de plaats van volharden in nutteloze discussies.