... werkstijl ...


streep

In uw werk gaat het mij om uw opvattingen, uw aanpak en uw inzet: dat zijn de aangrijpingspunten van hoe u uw business met uw medewerkers effectiever kunt maken en een overall lerende organisatie realiseert met een hoog rendement.

Met u verken ik wat u met uw organisatie in relatie tot uw omgeving wilt bereiken. Uw business en uw ambities staan voorop. Ik bekijk met u of en hoe dat te verwerkelijken is. En ik wil weten wat u bereid bent daarvoor te doen en zal u adviseren hoe uw organisatie daarin mee te krijgen. Waar nodig trek ik met u mee in dat proces.

streep

In mijn werk gaat het om de realisatie van uw beeld van de gewenste toekomstige situatie: de inhoud en de verbeeldingskracht van uw droom, het beoogde ideaal, de opdracht die u zichzelf heeft gesteld, het zakelijke resultaat en de impact van de interne en de externe communicatie.

Mijn uitgangspunt is een gelijkwaardige inbreng en een evenwichtige relatie tussen ons beiden. Diepgang, waardering en wederzijds respect zijn noodzakelijke voorwaarden. Ik spreek met u af wat u van mij kunt verwachten, maar ook wat voor inspanningen uw organisatie zelf gaat leveren. De voorwaarden over en weer worden duidelijk aangegeven. Zakelijkheid en betrokkenheid gaan zo hand in hand.

streep